קבוצות וואטסאפ של פוליטיקהקבוצות וואטסאפ של פוליטיקה

חדשות בגובה העיניים עדכונים יומיים על חדשות בארץ ובעולם, עם קונטקסט למי שפחות בקיא. הוספה ב 06.10.2022