קבוצות מסחר ומניותקבוצות מסחר ומניות

gilad s trading room גלעד קפלן, סוחר נוסטרו ומרצה במכללת ארגמן למסחר סווינג ותוך יומי בארץ ובחו"ל. נא לקרוא את המודעה הנעוצה בקבוצה. כל פרשנות שעולה בקבוצה הינה התייחסות טכנית המהווה גישת מסחר אחת מיני רבות. בקשות לניתוח או הרשמה לקורס ב הוספה ב 23.01.2021